E-Platform
for Local Governance
Congress of Local Authorities from Moldova
Skip to main content

Blog entry by Alexandru Palii

Comunicat de presă cu privire la lansarea cursului online  “Administrația publică locală: locul, rolul și statutul juridic”

Comunicat de presă cu privire la lansarea cursului online “Administrația publică locală: locul, rolul și statutul juridic”

Congresul Autorităților Locale din Moldova (CALM) cu suportul Proiectului de Implicare Civică în Guvernarea Locală MĂ IMPLIC lansează din data de 06 februarie 2023 cursul online “Administrația publică locală: locul, rolul și statutul juridic”. Acesta va putea fi accesat pe E-Platforma pentru Guvernarea Locală e-platforma.calm.md după înregistrarea și logarea pe platformă. 


Accesul la curs va avea loc în baza introducerii unei chei de acces ce va fi livrată beneficiarilor (membrii CALM, care au achitat cotizația de membru), care vor trimite o solicitare în acest sens către serviciul de asistență al E-Platformei – Helpdesk sau la adresa de e-mail e-platforma@calm.md.  Persoană de contact: Carolina Furdui – 079588132.


În cadrul cursului vor fi studiate aspecte introductive privind administrația publică locală; statutul juridic al autorităților administrației publice locale deliberative; statutul juridic al autorităților administrației publice locale executive; regimul bunurilor, lucrărilor, serviciilor și finanțelor publice locale; controlul activității autorităților administrației publice locale.


Acest curs se va desfășura pe durata a 4 săptămâni, fiind accesibil 24/7 (6 ore pe săptămână: 1 sesiune de 3 ore online + 3 ore lucru individual).


Cursul este destinat primarilor, consilierilor locali, secretarilor consiliilor locale, altor funcționari publici din primării, precum și specialiștilor din domenii conexe.


Formator al cursului: Viorel Rusu, expert juridic CALM.


Notă: Ghidul beneficiarului și Instrucțiuni privind utilizarea E-platformei pot fi accesate AICI: https://e platforma.calm.md/mod/resource/view.php?id=496

  • Share