E-Platform
for Local Governance
Congress of Local Authorities from Moldova
Skip to main content

Blog entry by Alexandru Palii

Serviciile Camerei de Comerț și Industrie în suportul Autorităților Publice Locale

Serviciile Camerei de Comerț și Industrie în suportul Autorităților Publice Locale

La data de 24 martie 2023,  circa 120 de reprezentanți ai autorităților publice locale de nivelul întâi din țară au participat la ședința de instruire online cu genericul: „Serviciile Camerei de Comerț și Industrie în suportul Autorităților Publice Locale”, care s-a desfășurat pe E-Platforma pentru Guvernarea Locală e-platforma.calm.md

Atelierul de instruire a fost organizat de către Congresul Autorităților Locale din Moldova (CALM) în colaborare cu Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova (CCI).

Evenimentul a fost deschis de către Președinta Congresului Autorităților Locale din Moldova, Tatiana Badan, primara de Selemet, raionul Cimișlia, care a salutat reprezentanții autorităților publice locale. Totodată, Doamna Badan și-a manifestat recunoștința pentru deschiderea colegilor din cadrul  CCI pentru colaborarea cu APL, precum și cu agenții economici din localitățile țării. În continuare, Președinta CALM a menționat că această platformă de comunicare oferă oportunități de discuții și exemple practice referitoare la aspectele ce țin de serviciile prestate de către CCI, dar și a evidențiat importanța promovării produselor la nivel local. 

Sergiu Harea, Președintele Camerei de Comerț și Industrie a Republicii Moldova, a accentuat necesitatea desfășurării unor discuții deschise între CCI și CALM cu scopul de a susține întreprinderile înregistrate în localitățile țării, având în vedere că în anul 2018 CCI și CALM au semnat un acord de colaborare pentru a promova atât interesele APL, cât și a mediului de afaceri. Președintele CCI a subliniat importanța promovării agenților economici din regiunile țării în condițiile unor mari provocări, susținerea acordată agenților economici pentru a participa la expoziția națională „Fabricat în Moldova”, precum și la expozițiile internaționale, în special organizate în România.

Natalia Calenic, Vicepreședinta Camerei de Comerț și Industrie a Republicii Moldova, a prezentat serviciile CCI de expertiză și evaluare a bunurilor, remarcând importanța digitalizării acestor servicii. Un aspect important care a fost discutat este posibilitatea depunerii cererii online pentru oferirea acestor servicii. Achitarea pentru serviciile prestate poate fi efectuată în același format, cu acces din orice localitate din țară.

Iurie Badâr, Șeful Direcției expertiză, evaluare și suport în comerțul internațional din cadrul Camerei de Comerț și Industrie a Republicii Moldova, a menționat că serviciile de expertiză și evaluare a bunurilor au evoluat pe parcursul ultimilor ani, fiind diversificate și multiplicate. Sistemul CCI cuprinde 10 filiale, care acordă asistența necesară întreprinderilor din toate sferele, inclusiv întreprinderilor individuale și gospodăriilor țărănești de pe întreg teritoriul țării, APC, APL și întreprinderilor municipale, asociațiilor obștești, dar și persoanelor fizice. Activitatea de expertiză presupune evaluarea calității și cantității bunurilor, determinarea originii și producătorilor bunurilor, precum și a stării tehnice a utilajelor, echipamentelor etc. Obiectele supuse evaluării includ terenurile cu destinație agricolă și pentru construcții, clădirile, casele de locuit, apartamentele, garajurile, construcțiile industriale și comerciale, rețelele inginerești ș.a. Rapoartele de evaluare a edificiilor sunt efectuate în scopul comercializării, privatizării, arendei, locațiunii și exproprierii bunurilor, evidenței contabile și garantării creditelor prin gajarea bunurilor etc. În anul 2022 CCI a acordat autorităților publice locale 781 servicii, dintre care 21 servicii de expertiză și 760 servicii de evaluare.

Vitalie Colun, Directorul filialei Orhei a Camerei de Comerț și Industrie a Republicii Moldova, a punctat că CCI reprezintă o platformă de comunicare în vederea reprezentării și apărării intereselor agenților economici din teritoriu, dar și o punte între administrația publică centrală, administrația publică locală și sectorul privat. Vitalie Colun a atras atenția asupra modificărilor operate în Legea nr.1308/1997 privind preţul normativ şi modul de vânzare-cumpărare a pământului, care presupun că terenurile aferente construcțiilor privatizate urmează a fi vândute la prețul de piață, iar pentru efectuarea vânzării acestor terenuri este necesar actul de evaluare a terenului aferent. Un serviciu necesar oferit APL este elaborarea caietului de sarcini pentru achizițiile publice și evaluarea prețului mărfurilor și serviciilor, eliminând astfel riscul de a fi sancționați în urma controalelor din partea organelor competente ale statului. CCI mai oferă servicii de consultanță agenților economici și gospodăriilor țărănești pentru perfectarea documentației de aplicare la proiectele de finanțare. O noutate importantă se referă la instruirea și acreditarea managerilor energetici, pentru a oferi suport APL în cazul unor audite energetice. O altă problemă a APL care poate fi rezolvată cu sprijinul CCI este evaluarea cantității și valorii unor construcții nefinalizate, inclusiv a materialelor de construcții și utilajelor, care nu se află la evidență, astfel ca să existe temei de emitere a autorizației de distrugere. În acest context, directorul filialei Orhei a CCI a propus organizarea unor instruiri cu participarea agenților economici din localități pentru prezentarea serviciilor oferite de către CCI, dar și a instruirilor pentru copiii din gimnazii/licee în vederea orientării profesionale a acestora.

Mihai Bîlba, Vicepreședintele Camerei de Comerț și Industrie a Republicii Moldova, a expus calendarul expozițiilor pentru antreprenori ce vor fi organizate pe parcursul anului 2023: 45 expoziții naționale și 5 expoziții internaționale. În ceea ce privește colaborarea cu primăriile, un subiect aparte a constituit importanța promovării produselor locale specifice unor regiuni din țară, astfel ca ulterior acestea să fie promovate la nivel național și internațional. Din 2016 CCI organizează în România expozițiile „Republica Moldova prezintă”, în cadrul cărora produsele locale sunt lansate și promovate pe piața din România, în vederea dezvoltării și creșterii afacerilor din țară, iar o parte considerabilă din cheltuielile agenților economici sunt acoperite de CCI, primăriile din România, precum și de către Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului din Republica Moldova.  S-a propus organizarea unor concursuri, în colaborare cu APL, cu scopul de a susține producătorii locali. 

În contextul celor expuse, Tatiana Badan a accentuat necesitatea susținerii și dezvoltării turismului rural prin inițierea unor proiecte comune dintre CCI și CALM. În aceeași ordine de idei, Vitalie Colun  a propus deschiderea unor centre regionale cultural-turistice sub egida CCI și CALM pentru susținerea turismului rural.

În continuare, Natalia Calenic a evidențiat importanța creării și promovării întreprinderilor sociale, care angajează și oferă servicii păturilor social-vulnerabile, cu oferirea suportului financiar necesar.

Dumitru Postovan, Preşedintele Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova, a menționat că în cei 30 de ani de existență a Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional, autoritățile publice locale, în mare parte, nu au fost informate cu privire la formele alternative de soluționare a litigiilor cu agenții economici, cum sunt arbitrajul și medierea, forme operative, urmate de hotărâri care se execută benevol de către părți.

Dumitru Lefter, Directorul Centrului de Mediere al Camerei de Comerț și Industrie a Republicii Moldova,  a vorbit despre avantajele metodelor alternative de soluționare a litigiilor între APL și agenții economici, inclusiv de peste hotarele țării, din punct de vedere a timpului redus de soluționare și a costurilor net mai mici comparativ cu cheltuielile de judecată.

La finalul ședinței de instruire Sergiu Harea a menționat disponibilitatea organizării unor instruiri pentru reprezentanții APL în vederea accesării fondurilor europene și a reiterat susținerea pentru mediul de afaceri și admnistrația publică locală. 


  • Share