E-PLATFORMA
pentru Guvernarea Locală
Congresul Autorităților Locale din Moldova
Salt la conţinutul principal

5 Categorii

Trainer: Viorel Rusu

Administrația publică locală: locul, rolul și statutul juridic

Cursul: "Administrația publică locală: locul, rolul și statutul juridic"

        

Obiective    

Consolidarea cunoștințelor și pregătirii profesionale a personalului autorităților administrației publice locale (APL) precum și al altor specialiști din domenii conexe în problemele de organizare şi funcționare a autorităților administrației publice în general și a autorităților administrației publice locale – în special.   

Competențe dezvoltate

- Cunoașterea și caracterizarea principiilor APL, precum și principiilor descentralizării administrative;

- Cunoașterea etapelor de organizare și desfășurare a alegerilor locale, modului de constituire și componenței consiliului local și raional, temeiurilor de încetare a mandatului și responsabilității consiliului local și raional.;

- Cunoașterea modului de funcționare a consiliilor locale și raionale, precum și determinarea categoriilor și diferenței dintre competențele și atribuțiile consiliilor locale și raionale;

- Cunoașterea statutului consilierului local, secretarului consiliului și altor funcționari publici locali, primarului și primăriei, președintelui raionului și  aparatului acestuia;

- Cunoașterea regimului bunurilor, lucrărilor și serviciilor de interes local;

- Stabilirea veniturilor și cheltuielilor bugetelor locale; cunoașterea modului de întocmire, aprobare şi executare a bugetelor locale;

- Caracterizarea controlul administrativ al activității APL.    

Conținut

Modulul 1: Aspecte introductive privind administrația publică locală

Modulul 2: Statutul juridic al autorităților administrației publice locale deliberative

Modulul 3: Statutul juridic al autorităților administrației publice locale executive

Modulul 4: Regimul bunurilor, lucrărilor, serviciilor și finanțelor publice locale. Controlul activității autorităților administrației publice locale    

Durata/Nr. de ore      

4 săptămâni: 24 ore contact direct + lucru individual

6 ore pe săptămână: 1 sesiune de 3 ore online + 3 ore lucru individual      

Metode de predare/ studiere      

Ore de curs online. Studiu individual.  

Metode de evaluare

Evaluări intermediare: 3 teste-grilă din 10 întrebări 

Evaluare finală: test-grilă din 20 întrebări

Resurse

Note de curs. Prezentări Power Point. Legislație. Bibliografie juridică.

Grupul țintă

Primari, consilieri locali, secretarii consiliilor locale, funcționari publici din primării, alți specialiști din domenii conexe.

Formator: Viorel Rusu, Expert juridic CALM


Trainer: Viorel Rusu

Repere privind serviciul public la nivel local. Descentralizarea serviciilor publice

Cursul: Repere privind serviciul public la nivel local.  Descentralizarea serviciilor publice.


Obiective

Consolidarea cunoștințelor și pregătirii profesionale a personalului autorităților administrației publice locale (APL) precum și al altor specialiști din domenii conexe în problemele ce țin de serviciile publice descentralizate la nivel local

Competențe dezvoltate

  • Cunoașterea categoriilor de servicii publice la nivel local;
  • Cunoașterea regimului juridic al funcționarilor publici și altor angajați la nivel local;
  • Identificarea locului și rolului serviciilor publice de gospodărie comunală.

Conținut

Modulul 1: Noțiunea și categoriile de servicii publice

Modulul 2: Principii și norme etice în serviciul public

Modulul 3: Aspecte privind reglementarea funcțiilor publice la nivel local

Modulul 4: Organizarea și funcționarea unor servicii publice de gospodărie comunală

Durata/Nr. de ore

4 săptămâni: 24 ore contact direct + lucru individual

6 ore pe săptămână: 1 sesiune de 3 ore online + 3 ore lucru individual

Metode de predare

Ore de curs online. Studiu individual.

Metode de evaluare

Evaluări intermediare: 3 teste-grilă din 10 întrebări 

Evaluare finală: test-grilă din 20 întrebări

Resurse

Note de curs. Prezentări Power Point. Legislație. Bibliografie juridică.

Grupul țintă

Primari, consilieri locali, secretarii consiliilor locale, funcționari publici din primării, angajații din întreprinderile municipale ce prestează servicii comunale, alți specialiști din domenii conexe.

Formator: Viorel Rusu, expert juridic CALM


Trainer: Galina Colun

Managementul finanțelor publice locale

Curriculum al cursului online “Managmentul finanțelor publice locale”


Obiective

Consolidarea cunoștințelor și formarea aptitudinilor practice a personalului autorităților administrației publice locale (APL) precum și al altor specialiști din domenii conexe în problemele ce țin de managmentul finanțelor publice locale.


Competențe dezvoltate

-        Cunoașterea cadrului legal şi de reglementare a managementului finanţelor publice locale;

-        Cunoașterea etapelor procesului bugetar,  sistemului bugetar, calendarului bugetar și relațiilor interbugetare;

-        Posedarea cunoștințelor generale privind elaborarea, aprobarea și modificarea bugetului local;

-        Deținerea cunoștințelor generale privind funcționarea sistemelor informaționale aferente etapelor procesului bugetar la nivel local: Modulul de Elaborare a Bugetului (modulul BPS),  Modulul Alocațiilor bugetare (modul GAB), modului Trezoreria (modulul Trez.), etc.;

-        Cunoașterea actorilor implicați în toate etapele procesului bugetar la nivel local, responsabilităților acestora, termenilor de realizare;

-        Cunoașterea limbajului specific domeniului finanțe publice.


Conținut

Modulul I:  Sistemul Finanțelor publice

- Finanțe Publice - concept

- Sistemul și procesul bugetar asociat bugetelor locale

- Clasificația Bugetară

- Evaluare intermediară


Modulul II. Reglementări metodologice pentru elaborarea, aprobarea și modificarea bugetelor locale

- Bugetarea bazată pe programe și performanță

- Elaborarea și aprobarea bugetelor locale

- Modificarea bugetelor locale

- Evaluare intermediară 2


Modulul III. Atragerea împrumuturilor de către APL

- Atragerea împrumuturilor și administrarea datoriei publice de către APL

- Evaluare intermediară 3


Modulul IV. Executarea și raportarea bugetelor locale

- Executarea bugetelor locale

- Raportarea bugetară

- Evaluarea finală


Durata/Nr. de ore

4 săptămâni: 16 ore contact direct + lucru individual

4 ore pe săptămână: 1 sesiune de 2 ore online + 2 ore lucru individual

Metode de predare/ studiere

1.     Ore de curs online.

2.     Studiu individual.

Metode de evaluare

Evaluări intermediare: 3 teste-grilă din 5 întrebări

Evaluare finală: test-grilă din 20 întrebări


Resurse

1.     Note de curs.

2.     Prezentări Power Point.

3.     Legislație.

4.     Bibliografie.


Grupul țintă

Primari, consilieri locali, secretarii consiliilor locale, contabilii-șefi, alți specialiști din primării și din domenii conexe.


Formator

Galina Colun, expert în finanțe publice locale

colungalina@mail.ru


Trainer: Viorel Rusu

Achizițiile publice la nivel local. Aspecte introductive și repere practice

Cursul: "Achizițiile publice la nivel local. Aspecte introductive și repere practice"

        

Obiective    

Consolidarea cunoștințelor și pregătirii profesionale a personalului autorităților administrației publice locale (APL) precum și al altor specialiști din domenii conexe în problemele de organizare şi funcționare a sistemului de achiziții publice, având în vedere specificul local.   

Competențe dezvoltate

- Cunoașterea și caracterizarea domeniului și principiilor achizițiilor publice;

- Cunoașterea și caracterizarea participanților precum și a obiectului procedurilor de achiziții publice, inclusiv în context local;

- Cunoașterea cerințelor de bază privind procedurile de achiziții publice și importanța lor la nivel local;

- Cunoașterea procedurilor de bază de achiziție publică;

- Cunoașterea procedurilor și instrumentelor suplimentare de achiziții publice;

- Cunoașterea aspectelor generale privind răspunderea în domeniul achizițiilor publice.    

Conținut

Modulul 1: Aspecte introductive privind achizițiile publice

Modulul 2: Principii și cerințe privind procedurile de achiziții publice

Modulul 3: Proceduri de bază de achiziții publice

Modulul 4: Proceduri și instrumente suplimentare de achiziții publice. Răspunderea în domeniul achizițiilor publice    

Durata/Nr. de ore      

4 săptămâni: 8 ore contact direct + lucru individual

4 ore pe săptămână: 1 sesiune de 2 ore online + 2 ore lucru individual      

Metode de predare/ studiere      

Ore de curs online. Studiu individual.  

Metode de evaluare

Evaluări intermediare: 3 teste-grilă din 10 întrebări

Evaluare finală: test-grilă din 20 întrebări

Resurse

Suport de curs. Prezentări Power Point. Legislație. Bibliografie juridică.

Grupul țintă

Funcționari publici din primării, alți specialiști din domenii conexe, consilieri locali, primari, secretarii consiliilor locale.

Formator: Viorel Rusu, Expert juridic CALM